Samenwerkende Fondsen

Het Jeugdvakantieloket bestaat uit een samenwerking tussen dertien (lokale) fondsen met één centraal aanspreekpunt. Wat ons bindt, is dat alle fondsen actief zijn in het financieel ondersteunen van vakantiekampen/-activiteiten voor kwetsbare kinderen in de regio. Voor aanvragers is er één punt om de aanvraag naar toe te sturen, vragen te stellen en de verantwoording bij in te dienen.

Eén loket en één budget

Waar voorheen bij de verschillende fondsen moest worden aangevraagd, was er de wens het onze aanvragers makkelijker te maken. De verschillende jaarlijkse budgetten werden in 2008 verenigd en er kwam één projectadviseur/contactpersoon voor het Jeugdvakantieloket.

Procedure

Een projectadviseur van Stichting Levi Lassen beoordeelt of een aanvraag past binnen het Jeugdvakantieloket. Een projectadviseur van Fonds 1818 neemt het daadwerkelijke besluit. Bij twijfel wordt overlegd met de rentmeester van Stichting Boschuysen en zo nodig met een externe partner. De aanvraagprocedure duurt maximaal zes weken.