Quickscan

Het Jeugdvakantieloket maakt het je makkelijk. Beantwoord de vragen en je ziet meteen of je een aanvraag kunt doen bij het Jeugdvakantieloket.

1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
5
>>
6

Is er een rechtspersoon (stichting/vereniging) van waaruit de aanvraag wordt ingediend?

Betreft het project een kamp/vakantieactiviteit tijdens één van de schoolvakanties?

Gaat het om een schoolkamp?

Is het project bedoeld voor kinderen/jongeren in een kwetsbare situatie, woonachtig in Den Haag, Rijswijk, Wassenaar of Leidschendam-Voorburg?

Vindt de uitvoering van het project plaats in Nederland?

Duurt het nog minimaal zes weken voordat het project start en de eerste kosten worden gemaakt?