Tips

Op zoek naar handige tips bij het organiseren van vakantiekampen en -activiteiten?
Wellicht kun je hieronder informatie vinden die je verder kan helpen je plannen te concretiseren.

Toolkit Sociale Veiligheid: blijf met elkaar in gesprek

Ook wanneer jouw organisatie een gedragscode, een VOG en een vertrouwenspersoon heeft, is het goed om met elkaar in gesprek te blijven over het belangrijke thema sociale veiligheid. Hoe zorg je ervoor dat je staf op een goede manier omgaat met de jonge deelnemers? En met elkaar? Hoe gaat een leidinggevende op een respectvolle wijze om met vrijwilligers die soms een andere kijk op zaken hebben? Hoe los je conflicten het beste op? Onze toolkit Sociale Veiligheid helpt bij het verkennen van deze vragen.

Toolkit sociale veiligheid

Individuele steun

De Stichting Samenwerking Sociale Fondsen geeft individuele steun in Den Haag.

Training en deskundigheidsbevordering

Er zijn verschillende organisaties bij wie je terechtkunt voor het bevorderen van de deskundigheid op het gebied van ontwikkeling bij jongeren. Wij noemen hier YMCA Nederland en brancheorganisatie LOS.

De YMCA daagt mensen uit om hun talenten te ontdekken en in te zetten. De organisatie werkt vooral met, voor en door jongeren. Daarnaast deelt de YMCA haar kennis en accommodaties graag met anderen: scholen, bedrijven, instellingen, particulieren.

De brancheorganisatie LOS zet zich in voor voldoende en kwalitatief goede speel- en ervaringsplekken en speelkansen voor kinderen en jongeren in Nederland. LOS stimuleert het uitwisselen van kennis en ervaring om zo gebruik te maken van elkaars expertise. Zo staan we samen sterker in het zorgen voor een gezonde ontwikkeling van alle kinderen en jongeren in Nederland.

Busvervoer

Andere fondsen voor jongeren en vakantieactiviteiten

Wanneer zijn de schoolvakanties in Nederland?

schoolvakanties-nederland.nl

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Denk hierbij ook aan giften van fondsen.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Om als een ANBI te worden aangewezen, moet de instelling een beschikking aanvragen via een aanvraagformulier. Deze is op te vragen via de Belastingdienst www.belastingdienst.nl of via

Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ‘s-Hertogenbosch
ANBI Team
Postbus 70505
5201 CG ‘S-HERTOGENBOSCH

Voor meer informatie: www.anbi.nl